Zamena gumica

Zamena gumica

   Neprekidno kapljanje iz česme je uzrok oštećenja gumica ili sica. Dok kod nautilus virbli taj problem se javlja kod zaglavljivanja cestica kamenca ili rdje. Gumice najviše propadaju zbog preteranog dotezanja virble i dotrajalosti same gumice. Odvijanjem virbli sa slavine i proverom njihovog stanja, proveravamo da li sic ima nekih ostećenja. Ukoliko postoji oštećenje na sicu potrebno je demontirati celu slavinu i tada treba razmisliti o kupovini nove slavine. Jer cena demontaže i montaže slavine iznosi isto kao i montaza nove.

Rešavanje problema zamene gumica nismo rešili samo svoj problem već problem cele zgrade ili kuće u kojoj živimo. Kap po kap koja curi iz slavine moze za 24h da potrosiod 20 litara do 70 litara, sve posle te potrosnje je curenje.

HIDRA Vodoinstalater