Zamena Virble

Zamena virble

 

Sic

Zamena virble kao i kod zamena gumice treba obratiti pažnju na oštećenje sica. Sic je ležište na koje naleže gumica usled nekakvog oštećena dolazi do kapljanja iz slavine.

Zamena virble može da bude komplikovan posao za zamenu zbog više modela koji se nalaze na tržištu. Pre svega moramo da pogledamo kakvu virblu menjamo u daljem tekstu navešću nekoliko modela i tipova.

Virble koje najčešće srećemo su promera:

  • Virble 3/8 to su virble manjeg promera koje se najčešće nalaze na kuhinjskim slavinama (slavine za protočni bojler)

  • Virble 1/2 to su sve ostale virble sa većim promerom slavine za lavabo, slavine za kadu a mogu da budu i za kuhinju

Tipovi virble koje možemo da nadjemo kod nas na tržistu su:

  • Obicne virble

  • Keramičke virble 

Nautilus virble 

Kada ustanovimo promer i model možemo da pristupimo zameni virble.

HIDRA Vodoinstalater